Keresés

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK Rendelete

Sokszor merül fel kérdés arra vonatkozólag, hogy az egyes légi járatok törlése vagy késése esetén milyen jogok is illetik meg a fogyasztókat. Ezeket egy európai uniós jogi norma, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó  kártalanítás  és  segítség  közös  szabályainak  megállapításáról,  és  a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet) tartalmazza.

Az  EK  rendeletben meghatározásra  került,  hogy  mit  is  kell  érteni járattörlésfogalmán. Ennek értelmében töröltnek minősül a járat, ha a korábbi tervezés ellenére nem közlekedik és azon legalább egy hely lefoglalásra került.
A visszautasított beszállás pedig azt jelenti, hogy egy  légijáraton  az  utasok  szállítását  megtagadták  annak  ellenére,  hogy  beszállásra jelentkeztek. Nem minősül viszont visszautasított beszállásnak, ha azt ésszerű indokok, így például egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítják el.

Az  EK  rendeletben  biztosított  különleges  jogok  azokat  az  utasokat  illetik meg,  akik  az Európai  Unió  valamely  tagállama  területén  található  repülőtérről  indulnak,  de  ugyanúgy kiterjed a jogszabály hatálya azokra is, akik olyan repülőtérre indulnak, amely az Európai Unió valamely tagállam területén található.


Letölthető dokumentum:
261/2004/EK Rendelet