Gyengénlátó verzió

Adatvédelem

A honlap látogatói személyes adataik megadása nélkül látogathatják és használhatják a C&T Hungary Kft. honlapját. Néhány szolgáltatás (pl. ajánlatkérés, hírlevél) teljesítéséhez ugyanakkor szükséges lehet a személyes adatok megadásra és rögzítése. A C&T Hungary Kft. kizárólag olyan adatokat gyűjt, amelyeket a honlap látogatói önkéntesen adnak meg. Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni.


Irodánk megtett minden intézkedést a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében, különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban.


Szolgáltatásainkat munkavállalóink, illetve szerződött partnerünk útján látjuk el. Ennek érdekében szerződött partnerünk részére továbbítjuk – az igénybe vett szolgáltatásfajta teljesítéséhez szükséges, megrendelőlapon szereplő - adatát annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a megrendelt szolgáltatást. Kifejezetten tájékoztatjuk, hogy e körben az adattovábbítás a szolgáltatásink teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével Ön kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához továbbításához, kezeléséhez.


A fentieknek megfelelően, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatinak a szolgáltatást ténylegesen nyújtó, vagy további közvetítő részére történő továbbítása során Irodánknak nem áll módjában felelősséget vállalni a harmadik személy adatkezeléséért.


A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön túl harmadik személynek adatot nem továbbítunk.

 

Idevonatkozó rendelkezések:

1992. évi LXIII. Törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

 

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek, az ár és program változtatásának jogát fenntartjuk. Esetleges kép, szöveg hibákért felelősséget nem vállalunk.